Produkty

Preparat Em Bio

« POWRÓT

Dostępne pojemności

1 L

5 L

10 L

20 L

1000 L

Opis produktu

 

EM BIO jest nowoczesnym preparatem zawierającym Efektywne Mikroorganizmy, przeznaczonym do przekształcania osadów ściekowych i innych odpadów komunalnych w bezpieczny produkt organiczny. Mikroorganizmy tworzące mieszankę zostały tak dobrane, że są fizjologicznie kompatybilne. Tworzą "społeczność" harmonijnie współdziałającą na zasadzie synergii, koegzystującą i skutecznie współdziałającą, co ułatwia im przetrwanie w różnorodnych środowiskach. Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy umożliwia przyjazny dla środowiska rozkład materii organicznej. Efektywne Mikroorganizmywydajnie ekstrahują mikroelementy uwięzione w minerałach, równocześnie przekształcając je w formy łatwo przyswajalne przez rośliny.

Efektem stosowania EM BIO jest stabilizacja osadów ściekowych, piasku i skratek. EM wprowadza przyjazny dla otoczenia naturalny proces mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, który przebiega również w trakcie magazynowania. W polskich warunkach klimatycznych proces ten trwa od trzech do pięciu miesięcy. Po procesie przetwarzania osad jest ustabilizowany - nie podlega procesom gnicia, nie emituje odorów. Skratki stabilizowane przez EM BIOmożna łatwo poddać segregacji, a oddzielona frakcja biologiczna może być wykorzystana przyrodniczo.

Higienizacja osadów i piasku jest wynikiem wprowadzania mieszanki mikroorganizmów, które skutecznie wypierają bakterie chorobotwórcze. Szczególną rolę w procesie higienizacji odgrywają bakterie kwasu mlekowego, grzyby i promieniowce, które produkują bakteriocyny. Przy prawidłowym zastosowaniu EM BIO istnieje możliwość rezygnacji z higienizacji osadów wapnem, a także zmniejszenie objętości i masy osadów, likwidacja uciążliwości zapachowej procesów utylizacji osadów, przedłużanie żywotności kanalizacji przez zahamowanie korozji rur.

 

ZASTOSOWANIE:

 • przerób osadów płynnych jak i odwodnionych,stabilizacja i higienizacja osadów, skratek oraz piasku
 • wstępna obróbka ścieków w kanalizacji
 • udrażnianie rurociągów kanalizacyjnych
 • wspomaganie procesów technologicznych w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków
 • regeneracja systemów drenażowych poletek osadowych i drenaży rozsączających.

 

Stosowanie EM BIO uzależnione jest od specyfiki oczyszczalni, rodzaju technologii oczyszczania ścieków i jakości osadów. Nadaje się do stosowania w przemysłowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wprowadzane biopreparatu EM BIO do systemu kanalizacyjnego umożliwia zapobieganie procesom gnilnym w ściekach i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów poprzez zmniejszanie emisji gazów. Metoda nie ma nic wspólnego z metodami maskowania odoru, daje efekt trwały, ale wymaga systematycznego stosowania dawek uzupełniających.


Dzięki dużej aktywności enzymatycznej preparatu EM BIO w sieci kanalizacyjnej następuje rozkład tłuszczowych osadów, obrastających rurociągi. Ponadto obecność Efektywnych Mikroorganizmów w ściekach zapobiega rdzewieniu elementów metalowych poprzez wytwarzanie na ich powierzchni silnie przylegającej warstwy, ponadto pozwala zapobiec zasiarczaniu. Pomaga to utrzymać drożność i doskonały stan techniczny urządzeń i budowli kanalizacyjnych, wycofać środki chemiczne i obniżyć koszty eksploatacji. EM BIO jest skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu współczesnych problemów utylizacji i przerobu odpadów i ścieków komunalnych.

 

Stosowanie

 

wody powierzchniowe, domowe oczyszczanie ścieków i szamba, osady nadmierne: 1 L/ metr3

materia stała lub silnie wilgotna: do 2 L/ metr3

 

 

 

 

 

Cechy produktu

 • sypki probiotyk zawierający żywe aktywne komórki bakterii kwasu mlekowego i drożdży
 • wydatna pomoc przy biegunkach
 • lepsza strawność paszy i przyswajalność makro i mikroelementów
 • poprawa przyswajalności białka z paszy
 • poprawia apetyt - zwiększa pobierania paszy
 • doskonała mieszalność z każdym typem paszy
 • doskonałe uzupełnienie dla buforów i zakwaszaczy