Oryginalny EM


Do:     Wszystkich Użytkowników Technologii EM® w Polsce
Od:     Dr Teruo Higa,
           Twórca Technologii Efektywnych Mikroorganizmów® (EM)
 
Dotyczy:         Autentyczności Efektywnych Mikroorganizmów, technologii EM oraz produktu EM•1® w Państwa kraju

30 kwietnia 2013 roku

Drodzy Użytkownicy Technologii EM®,
Jako pierwotny twórca technologii łączącej mikroorganizmy z różnymi korzystnymi zastosowaniami, nazwałem swoje odkrycie „Efektywne Mikroorganizmy®” lub „EM®” i zacząłem używać tego określenia w skali międzynarodowej w roku 1986. Od tego czasu, nazwa „Efektywne Mikroorganizmy®” jest używana w sposób ciągły, aby określić  szczególną, odkrytą przez mnie Technologię. Niniejszym publicznym oświadczeniem pragnę potwierdzić swoją lojalność w stosunku do organizacji badawczej EM Research Organization (EMRO), oraz jej organizacji partnerskich i dystrybutorów, którzy prawnie reprezentują autentyczność i oryginalność Technologii Efektywnych Mikroorganizmów® oraz produktów opracowanych przeze mnie i EMRO we właściwych sobie obszarach. Ponadto, pragnę wydać to oświadczenie w odpowiedzi na nieprawdziwe oświadczenia, jakie składają różne podmioty na całym świecie, a które dotyczą ich powiązania z moją osobą, z marką, i/lub organizacją badawczą EM Research Organization (EMRO).
W roku 1994 ustanowiłem organizację badawczą EM Research Organization (EMRO) właścicielem i administratorem wszystkich znaków towarowych, oraz wiedzy specjalistycznej dotyczących produktów, wykorzystujących technologię i markę przeze mnie stworzone, czyli Efektywne Mikroorganizmy®.
Efektywne Mikroorganizmy® są marką, stosowaną dla różnych stworzonych przeze mnie produktów: EM•1®, EM-X GOLD® oraz kilku innych odmian; są zarejestrowanymi znakami towarowymi dla produktów pod marką Efektywne Mikroorganizmy®. Termin Efektywne Mikroorganizmy NIE JEST nazwą ogólną, jak próbują twierdzić niektóre podmioty, jak również nie jest nazwą stosowaną w języku naukowym dla opisania czegoś innego niż marka i oryginalny produkt (produkty), które opracowałem przez ostatnie ponad 30 lat.
Greenland Technologia EM współpracuje z organizacją badawczą EM Research Organization (EMRO), APNAN, innymi autoryzowanymi oddziałami na całym świecie, oraz ze mną, przy produkcji, promocji i rozpowszechnianiu technologii Efektywnych Mikroorganizmów®. Greenland Technologia EM jest wyznaczonym dystrybutorem EM•1® w Polsce i krajach Europy Wschodniej. Proszę nie mylić Technologii i opracowanych przeze mnie produktów z innymi markami, które mogą je naśladować lub przypominać. Produkty EM•1® oraz inne produkty EM®, opracowane przeze mnie, posiadają logo EMRO i są sprzedawane w skali międzynarodowej przez EMRO oraz jego organizacje partnerskie i dystrybutorów na całym świecie.
Dziękuję za nieustające wsparcie dla marki Efektywne Mikroorganizmy® (EM).

Z poważaniem,

Dr Teruo Higa
Twórca Efektywnych Mikroorganizmów® (EM)
Profesor Emerytowany Uniwersytetu Ryukyus
Dyrektor International Institute for EM Research Technology
Uniwersytetu Meio

W Polsce należy kontaktować się z Greenland Technologia EM Sp.z o.o., tel.: +48 818 885 325

 

 

Do : Wszystkich Użytkowników Technologii EM® w Polsce
Od:  Katsuyuki Asato
        Prezes EM Research Organization

30 kwietnia 2013 roku

Drodzy Użytkownicy Technologii EM®,
Organizacja badawcza EM Research Organization (EMRO) została założona i ustanowiona przez dr Teruo Higa właścicielem i administratorem wszystkich znaków towarowych, oraz wiedzy specjalistycznej, dotyczących produktów wykorzystujących Technologię i markę Efektywne Mikroorganizmy®.
Greenland Technologia EM współpracuje z EMRO jako Autoryzowanym Producentem i Dystrybutorem EM•1® oraz innych produktów EM® w Polsce oraz krajach Europy Wschodniej.
EMRO przeprowadza regularne i szczegółowe kontrole jakości i zapewnia najwyższą jakość wytwarzanych produktów.
Prosimy nie mylić Technologii i produktów EM® stworzonych przez dr Higa, z produktami takimi jak: ProBiotics Polska, Agro Concept Polska, Terra Biosa, Multikraft  i in.
EM•1® oraz inne produkty EM® stworzone przez dr Higa, są opatrzone logo EMRO lub Znakiem Certyfikacji.

Z poważaniem,

Katsuyuki Asato
Prezes

EM Research Organization Inc
1478 Kishaba, Kitanakagusuku-Son. Nakagami-Gun.
Okinawa. 901-2311. Japonia.
Tel.: +81-98-935-0202

 

Nasza misja

 • Popularyzacja idei współdziałania ze środowiskiem
  naturalnym poprzez regenerację jego naturalnych sił
  i zasobów.
 • Dostarczanie wysokiej jakości Preparatów EM®.
 • Dostosowanie sieci sprzedaży do powiększającego
  się rynku odbiorców Preparatów EM®.
 • Spełnienie europejskich wymagań prawnych, przepisów i standardów.
 • Popularyzacja Technologii EM® - uświadomienie potrzeby regeneracji zniszczeń cywilizacyjnych i gospodarczych.
 • Stałe monitorowanie i doskonalenie procesów obsługi klienta, w tym obsługi posprzedażnej, procesów produkcji i dystrybucji.
 • Zaangażowanie całego personelu na każdym poziomie organizacyjnym w doskonalenie jakości.