Oczyszczanie wód

Rewitalizacja zbiorników wodnych z EM.

Rewitalizacja zbiorników wodnych z EM - obrazek

Mikroorganizmy odgrywają znaczącą rolę w oczyszczaniu wód w przyrodzie. Nawet w najnowszych technologiach, jak np. metoda osadu czynnego, w której mikroorganizmy odgrywają znaczącą rolę. Potencjał samooczyszczania wody działa wydajnie w rodzimych, prawidłowo działających, bogatych ekosystemach.

Jak przygotować kule Bokashi?

Jak przygotować kule Bokashi - obrazek

Jak przygotować kule Bokashi?