Hodowla

Schemat fermentacji gnojowicy z EM.

Schemat fermentacji gnojowicy z EM - obrazek

Gnojowica jest obecnie najpopularniejszym nawozem naturalnym związanym z produkcją zwierzęcą. Ma ona dużą wartość nawozową, lecz jej składowanie i obróbka wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych i wiążą się z wieloma wyzwaniami technologicznymi. Jednym z najtrudniejszych problemów związanych z gnojowicą jest problem jej niejednorodności, co objawia się powstawaniem „kożucha” i trudno usuwalnych osadów. Ich rozbicie i usunięcie wymaga intensywnej pracy mieszadeł i nie zawsze jest to działanie wystarczające.

Uzdatnianie gnojowicy.

uzdatnianie gnojowicy - obrazek

Gnojowica w dawnych czasach była traktowana jako zło konieczne, ale obecnie traktuje się ją jako cenny nawóz przy czym należy zwrócić uwagę na jej właściwe przechowywanie ponieważ od tego zależy jej efektywność nawozowa. Dodatkowym jej atutem jest to, że występujący w niej azot, fosfor i potas są w formach łatwo przyswajalnych dla roślin.