Hodowla

Uzdatnianie gnojowicy.

Gnojowica w dawnych czasach była traktowana jako zło konieczne, ale obecnie traktuje się ją jako cenny nawóz przy czym należy zwrócić uwagę na jej właściwe przechowywanie ponieważ od tego zależy jej efektywność nawozowa. Dodatkowym jej atutem jest to, że występujący w niej azot, fosfor i potas są w formach łatwo przyswajalnych dla roślin.

Gnojowica jest obecnie najpopularniejszym nawozem naturalnym pochodzącym z produkcji zwierzęcej. Ma ona dużą wartość nawozową, lecz jej składowanie i obróbka wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych i wiążą się z wieloma wyzwaniami technologicznymi. Jednym z najtrudniejszych zagadnień związanych z gnojowicą jest problem jej niejednorodności, co objawia się powstawaniem „kożucha” i osadów. Ich usuwanie jest bardzo uciążliwe i kosztowne .  Gnojowica i inne nawozy naturalne  często przenoszą na glebę patogeny takiej jak np. salmonella, czy też bakterie coli, które mogą wywoływać wtórne zakażenia mikrobiologiczne.  Innym problemem są gazy  odorowe, które negatywnie wpływają na dobrostan zwierząt znacznie obniżając efektywność hodowli. Ograniczenie wydzielania amoniaku, metanu, oraz tlenków azotu podczas bieżącej produkcji i gromadzenia gnojowicy, obornika czy pomiotu jest wyzwaniem dla hodowcy.

Skład gnojowicy bydlęcej: azot- 0,45%; fosfor- 0,2%; potas- 0,6%;sód- 0,09%;magnez- 0,1%; wapń-0,3%, oraz mikroelementy w (mg/kg): bor-3,5, miedź- 3,7, mangan- 18,7g, cynk-20, molibden- 0,3 i kobalt- 0,15.

Skład gnojowicy świńskiej: azot- 0,64%; fosfor- 0,4%; potas- 0,3%; sód- 0,09%; magnez- 0,1%; wapń- 0,3% oraz mikroelementy w (mg/kg): bor-3,0; miedź-10,4; mangan-21,4; cynk-39,7; molibden-0,17 i kobalt-0,09.

Około 60% azotu zawartego w gnojowicy występuje w związkach łatwo przyswajalnych dla roślin, a fosfor i potas są wykorzystywane w takim samym stopniu, jak z nawozów mineralnych. Straty azotu zachodzące podczas przechowywania gnojowicy można zmniejszyć poprzez przykrycie zbiorników, ale jest to bardzo kosztowne. Jeśli chcemy tego uniknąć ,  jednocześnie otrzymać doskonały nawóz pozbawiony zapachu to powinniśmy zastosować Efektywne Mikroorganizmy®.

Oryginalne preparaty zawierające Efektywne Mikroorganizmy  (EM®) są produktami, które skutecznie usprawniają procesy związane z obróbką i podniesieniem parametrów użytkowych gnojowicy i innych nawozów naturalnych. Poszczególne mikroorganizmy wchodzące w skład EM® zostały tak dobrane, że funkcjonują na zasadach synergii i symbiozy, skutecznie współdziałają i uzupełniają się, co ułatwia im przetrwanie w zmiennych i trudnych warunkach. Jest to unikalna cecha preparatów EM® dająca im przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami. Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy oraz ich bieżąca aktywność umożliwia przyjazny dla środowiska rozkład materii ze znaczną redukcją emisji gazów odorowych. Efektywne Mikroorganizmy (EM®) wydajnie przekształcają odchody, zapobiegają tworzeniu lub redukują warstwę kożucha, poprawiają homogenność gnojowicy.

Stosując Efektywne Mikroorganizmy można:

  • upłynnić gęstą gnojowicę
  • zredukować kożuch i uciążliwe osady
  • znacząco zmniejszyć emisję uciążliwych gazów związanych z produkcją zwierzęcą, zarówno w obiekcie jak i na etapie aplikacji uzdatnionego nawozu na glebę
  • zmniejszyć wilgotność ściółki i zapobiec jej gniciu
  • przyspieszyć próchniczny rozkład obornika i pomiotu
  • ograniczyć zagrzewanie pryzm kompostowych (straty składników)

EM NATURALNIE AKTYWNY® doskonale sprawdza się do standardowego zastosowania w większości warunków produkcyjnych. Skutecznie redukuje kożuch i rozkłada osady na dnie zbiornika z gnojowicą.

EM BIO® jest specjalistycznym preparatem zawierającym EM’y przeznaczonym do uzdatniania szczególnie opornych osadów i zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczalni ścieków. Może on być stosowany zamiennie z EM Naturalnie Aktywny® w wyjątkowo wymagających warunkach.

Dobre rady, czyli jak prawidłowo wprowadzić Efektywne Mikroorganizmy do swojego gospodarstwa.
Ponieważ EM optymalizuje przetwarzanie masy organicznej, można podawać go razem z paszą dla zwierząt w formie sypkiej EM Bokashi Probiotyk lub w formie płynnej do wody dla zwierząt jako EM Probiotyk.  Zabiegi te mają na celu wprowadzenie pożytecznej mikroflory do ciała zwierzęcia tak, aby mógł się zacząć proces rozkładu paszy już w trakcie trawienia. Dzięki nim można uniknąć procesów gnilnych w układzie pokarmowym, a następnie w gnojowicy i oborniku oraz podczas rozkładu tych nawozów w glebie. Tak samo ważne jest zapobieganie procesom gnilnym w całej oborze czy chlewni oraz na wybiegu. W tym celu rolnicy powinni całą oborę czy chlewnię spryskać wodnym roztworem EM Probiotyk oraz bezpośrednio do gnojowicy lub na pryzmę obornika zastosować preparat EM Naturalnie Aktywny (lub EM BIO). Dzięki tym zabiegom ogranicza się emisję odorów w oborze czy chlewni i w ich okolicy, ponieważ mikroorganizmy zawarte w EM w szybkim tempie rozkładają kał i mocz, z których normalnie ulatniają się szkodliwe gazy i przez to poprawiają mikroklimat obiektów inwentarskich i stan zdrowotny zwierząt. Dodatkowo ogranicza się rozwoju mikroorganizmów patogennych i zmniejsza populacje much.
Jeśli w gospodarstwie stosuje się EM’y do karmienia i dezynfekcji, to po osiągnięciu pewnej stabilizacji mikrobiologicznej docelowo wystarczy dodawać tylko1L EM Naturalnie Aktywny na 10m3 gnojowicy raz na 4-6 tygodni. Jeśli pozytywne bakterie w niewystarczającym stopniu zasiedliły zbiornik to po opróżnieniu pozostałą ilość powinno się zaszczepić 1L  EM Naturalnie Aktywny na 1-5m3. Proces rozkładu objawia się tym, że gnojowica zaczyna kipieć i przestaje tworzyć się na niej powierzchniowa warstwa kożucha oraz szlamu dennego, a całość jest jednorodna i łatwa do aplikacji na polu.
Gnojowicę do gleby można wprowadzać przedsiewnie lub pogłównie, najlepiej bezpośrednio za pomocą węży rozlewowych połączonych z zębami kultywatora. Dawki gnojowicy należy ustalać według zawartości działającego azotu, a jego zawartość oblicza się poprzez pomnożenie zawartości azotu całkowitego przez równoważnik nawozowy. W przypadku gnojowicy wynosi on 0,5 dla terminu jesiennego i 0,6 dla wiosennego. Roczna dawka gnojowicy nie powinna przekraczać 45m3/ha, co zgodnie z Dyrektywą Azotanową daje nam dawkę 170 kg azotu na hektar.