Uprawa

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż.

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż - obrazek

Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż może być ukierunkowane na: począwszy od zwiększenia siły kiełkowania nasion, poprawy wielkości i jakości uzyskiwanych plonów, po poprawę struktury gleby.
 
Zalety pracy z  Efektywnymi Mikroorganizmami w uprawach zbóż:

 • wyższy plon związany z poprawą struktury gleby
 • wyższa odporność na porażenia i choroby
 • ograniczenie negatywnych następstw monokultury
 • zmniejszenie wydatków na materiał siewny

 
Metody aplikacji preparatów EM:

 • zaprawianie nasion
 • oprysk w trakcie przedsiewnej uprawy gleby
 • oprysk w trakcie wegetacji
 • oprysk w okresie uprawek polowych po żniwach

 
 Zaprawianie nasion zapewnia:

 • większą siłę kiełkowania
 • brak porażeń
 • wyrównane wschodów


Dawka: wymieszać 1 litr 20% roztworu EM Naturalnie Aktywny lub  EM Ogród ze 100  kg nasion. 
Nasiona należy wysiać najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaprawienia.
 
Przedsiewna uprawa gleby lub początek wegetacji do końca krzewienia.
Użyźnienie i poprawa struktury gleby, wyrównanie wschodów, intensywne krzewienie.
Dawkowanie: minimum 20l EM Naturalnie Aktywny  i opcjonalnie 2l EM 5 w minimum 300l wody. Zabieg wykonujemy przedsiewnie na rozdrobnione resztki roślinne i mieszamy z ziemią (np. orka, bronowanie, talerzowanie).
W przypadku braku możliwości zmieszania gleby, zabieg tego typu można z powodzeniem wykonać  wiosną po ustąpieniu nocnych przymrozków, lub jesienią po wschodach.
Zabieg należy wykonać minimum tydzień przed lub po fungicydach i herbicydach.
 
Dodatkowe opryski w trakcie wegetacji.
Ochrona, stymulacja wzrostu, regeneracja.
 
Dawkowanie od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia: na jeden zabieg min 10l EM Naturalnie Aktywny i opcjonalnie od 1 do 4 litrów EM-5 w minimum 300l wody.
Dla regeneracji roślin i stymulacji wzrostu stosować 10l EM  Ogród w min. 300l wody.
Zabiegi tego typu warto wykonać przed, w trakcie lub po warunkach stresowych takich jak wiosenne porażenia roślin, susza lub długotrwałe opady.
Zalecany oprysk średnio lub drobnokroplisty.
Zabieg tego typu można zastosować równolegle z nawożeniem plantacji.
 
Po fazie kłoszenia: jeden oprysk preparatem EM 5 od 2 do 4litrów w min 300l wody.
 
Oprysk w okresie uprawek polowych po żniwach.
Rozkład resztek, przygotowanie stanowiska pod kolejne uprawy.
 
Dawka: Od 20 do 40 litrów EM Naturalnie Aktywny /1hektar w minimum 200 litrach wody. Zabieg wykonać najlepiej przed mechaniczną obróbką gleby (bronowanie, talerzowanie, orka).


Uwagi dodatkowe:
Oprysk w trakcie przedsiewnej uprawy gleby lub na początku wegetacji jest najważniejszym zabiegiem. Warto w pierwszym roku stosowania zwiększyć dawkę preparatu EM Naturalnie Aktywny, do nawet 60 litrów przy mocno zdegradowanych i zakwaszonych glebach.
Dodatek EM 5 zabezpiecza rośliny przed chorobami grzybowymi i odstrasza szkodniki. 
Zaprawianie nasion preparatem EM uniemożliwia rozwój chorobotwórczych bakterii. Zapewnia to prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i silne zdrowe rośliny. Nie należy zaprawiać w ten sposób materiału siewnego zaprawionego innym preparatem.
Im gorsze warunki pogodowe tym plon uzyskany dzięki preparatom EM będzie wyższy od średniej z danego roku.
Systematyczne stosowanie preparatów EM pozwala na znaczące oszczędności w nawożeniu zbóż szczególnie azotem i fosforem, dawki nawozowe należy jednak dostosować do wyników analizy gleby.