Uprawa

EM - najlepsza formuła dla maliny.

najlepsza formuła dla maliny - obrazek

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo w glebie i w roślinie. Pod ich wpływem zachodzą  pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu maliny w niekorzystnych warunkach. Efektywne Mikroorganizmy ułatwiają utworzenie i utrzymanie w glebie pożądanej struktury gruzełkowatej. Dzięki temu gleba lepiej magazynuje wodę i plantacja pozostaje dłużej odporna na suszę.

EM - najlepsza formuła dla roślin motylkowatych.

EM - najlepsza formuła dla roślin motylkowatych - obrazek

Zawarte w preparatach EM bakterie azotowe uczestniczą w wiązaiu azotu atmosferycznego i dostarczaniu go do korzeniu roślin motylkowych. EM Naturalnie Aktywny to płynny nawóz organiczny poprawiający strukturę i żyzność gleby, oraz wspierający kondycję i zdrowie roślin. Zawiera  skoncentrowana dawkę Efektywnych Mikroorganizmów, w których skład wchodzą wyspecjalizowane grupy mikroorganizmów glebowych, w tym bogata populacja bakterii azotowych

Terminarz stosowania Technologii EM w uprawie tytoniu.

Terminarz stosowania Technologii EM w uprawie tytoniu - obrazek

Zdrowa gleba jest pierwszym i najbardziej oczywistym  uwarunkowaniem rozwoju roślin. Zdrowa gleba to mniej problemów w trakcie wegetacji i element sukcesu przy obfitych zbiorach a powodzeniu sprzyja dobrze ukorzeniające się rozsada.

Mikrobiologiczna stymulacja sadów po warunkach stresowych.

Mikrobiologiczna stymulacja sadów po warunkach stresowych - obrazek

Bardzo często pogoda nie rozpieszcza sadowników. Jak w przypadku 2013 roku, wyjątkowo mroźna i długa zima sięgająca trzeciej dekady kwietnia z bezśnieżnym i w miarę ciepłym miesiącem marcem bardzo źle wpłynęła na kondycję drzew w czasie wegetacji. Stało się tak ze względu na częściowe rozhartowanie drzew na początku marca, czego efektem było zamieranie pąków kwiatowych oraz brak rozwoju liści.

EM w uprawie ziemniaków.

EM w uprawie ziemniaków - obrazek

Preparat EM Naturalnie Aktywny stosujemy w dawce 20-30 l/ha w 200-300 l wody na hektar. Dawkę preparatu można podzielić na II zabiegi – I zabieg należy wykonać bezpośrednio przed uprawą ścierniska stosują oprysk pod gruber, talerzówkę lub orkę płytką, a II oprysk wykonujemy już bezpośrednio przed agregatem siewnym. W przypadku ryzyka nasilenia się odglebowych chorób grzybowych zaleca się zastosowanie preparatu EM5 w dawce 2 l/ha w połączeniu ze standardową dawką preparatu EM Naturalnie Aktywny.

Zdrowie roślin bierze się z gleby, czyli alternatywny sposób na walkę z patogenami.

Źródłem zdrowia dla roślin jest gleba, w której żyją niezliczone mikroorganizmy przerabiające wiele substancji czyniąc je przyswajalnymi dla roślin. Jednak gleba może również stanowić źródło chorób dla roślin, a dzieje się tak gdy przyorany jesienią materiał organiczny wiosną nadal pozostaje nierozłożony. Oznacza to, że życie glebowe jest na tyle ubogie, że „układ pokarmowy gleby i roślin” nie jest w stanie przerobić resztek materii na plonotwórczą próchnicę, która jest odpowiedzialna za dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin.

Intensywna produkcja idąca w parze z jakością i smakiem.

produkcja idąca w parze z jakością i smakiem - obrazek

W czasach kiedy uprawa roślin pod osłonami opiera się w dużej mierze na stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów zapominamy o najważniejszym, czyli o dobrze przygotowanym podłożu, które powinno być zdrową bazą do wzrostu naszych roślin. Podłoże takie powinno być zasobne w składniki pokarmowe oraz substancję organiczną, czyli próchnicę oraz mieć nieduże zasolenie, gdyż zbyt wysokie EC wpływa ujemnie na rośliny i mikroflorę glebową, która udostępnia składniki pokarmowe roślinom ...

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż.

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż - obrazek

Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w uprawie zbóż może być ukierunkowane na: począwszy od zwiększenia siły kiełkowania nasion, poprawy wielkości i jakości uzyskiwanych plonów, po poprawę struktury gleby.

Czym jest gleba?

czym jest gleba - obrazek

Gleba to powierzchniowa, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Stanowi ona środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin. Może mieć od kilku centymetrów do kilku metrów grubości, ale tylko 10-30-centymetrowa jej górna warstwa, tzw. warstwa próchniczna, jest najcenniejsza, umożliwia bowiem życie roślin na Ziemi. Gleba sama hoduje i żywi mnóstwo istot żywych, od niej uzależniony jest cały ożywiony wszechświat  i ostatecznie nasze własne życie.

Żyzność, czyli co w glebie piszczy i na co rolnik powinien zwrócić szczególną uwagę...

Żyzność, czyli co w glebie piszczy - obrazek

Żyzność gleby to jej naturalna zdolność do zaspokajania pokarmowych i środowiskowych potrzeb roślin, w związku z czym za miarę żyzności można przyjąć wysokość uzyskiwanych plonów. Żyzna gleba stwarza roślinom dobre do rozwoju warunki poprzez prawidłową strukturę, wilgotność, zasobność w składniki odżywcze oraz prawidłowo rozwiniętą florę mikrobiologiczną.

Zastosowanie EM w uprawie truskawki.

Zastosowanie EM w uprawie truskawki - obrazek

Wyraźną korzyścią wynikającą z zastosowania Efektywnych Mikroorganizmów jest stymulacja prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego rośliny. Zawarte w preparacie mikroorganizmy poprawiają przyswajalność i dostępność składników pokarmowych zarówno pochodzących z samej gleby jak i dostarczonych poprzez nawożenie.

Uprawa ziół z wykorzystaniem Technologii EM.

Uprawa ziół z wykorzystaniem Technologii EM - obrazek

Uprawa ziół, to szczególne wyzwanie dla rolnika. Uprawy te wymagają dużego nakładu pracy ludzkiej już od wysiewu aż do zbiorów. Wiele zabiegów związanych jest z fizyczną pracą rolnika na polu, nie da się ich zastąpić maszynami, czy też zabiegami chemicznymi. Zioła są wrażliwe na niekorzystne warunki klimatyczne a choroby radykalnie obniżają plony i parametry roślin. Właściwości Efektywnych Mikroorganizmów przekładają się na sukces w tych wyjątkowo wymagających uprawach.

EM - najlepsza formuła dla buraka cukrowego.

EM - najlepsza formuła dla buraka cukrowego - obrazek

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo zarówno dla gleby jak i rośliny. Pod ich wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu buraka.

EM - najlepsza formuła dla kukurydzy.

EM najlepsza formuła dla kukurydzy - obrazek

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo zarówno dla gleby jak i na rośliny. Pod ich wpływem zachodzą  pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu kukurydzy.

EM - uwolnij potencjał gleby!

uwolnij potencjał gleby - obrazek

Próchnica jest to substancja organiczna, powstająca w glebie w procesach biotycznych i abiotycznych. Substancje humusowe w glebie są stale odnawiane, a o żyzności gleby decyduje szybkość przekształceń w obrębie substancji organicznej, a nie tylko jej zawartość bezwzględna. W glebie proces humifikacji zachodzi równolegle do procesów rozkładu świeżej materii organicznej i równolegle do procesów rozkładu samej próchnicy.

Słoma, czyli czysty zysk.

Słoma czyli czysty zysk - obrazek

Słoma jest cennym źródłem makro i mikroskładników oraz podstawowym materiałem do tworzenia próchnicy w glebie, pod warunkiem, że zostanie efektywnie przetworzona. W tym celu należy zaszczepić ją mikroorganizmami EM. Niezbędny zestaw takich mikroorganizmów, w tym również wiążących azot z powietrza, zawiera EM Naturalnie Aktywny.

EM w uprawie rzepaku.

EM w uprawie rzepaku - obrazek

Preparat EM Naturalnie Aktywny stosujemy w dawce 20-30 l/ha w 200-300 l wody na hektar. Dawkę preparatu można podzielić na II zabiegi – I zabieg należy wykonać bezpośrednio przed uprawą ścierniska stosują oprysk pod gruber, talerzówkę lub orkę płytką, a II oprysk wykonujemy już bezpośrednio przed agregatem siewnym. W przypadku ryzyka nasilenia się odglebowych chorób grzybowych zaleca się zastosowanie preparatu EM5 w dawce 2 l/ha w połączeniu ze standardową dawką preparatu EM Naturalnie Aktywny.

Zaprawianie nasion.

Zaprawianie nasion - obrazek

Historia zaprawiania materiału siewnego sięga czasów starożytnych. Już wtedy rozumiano taką potrzebę podejmując pierwsze próby ochrony nasion i ziarna przed organizmami szkodliwymi. Stosowano wówczas między innymi moczenie nasion w winie, cieczach zawierających wytłoczyny z oliwek oraz w słonej wodzie.
Zaprawianie nasion jest niezwykle ważnym elementem agrotechniki ze względu na stale utrzymujące się niebezpieczeństwo infekcji chorobami przenoszonymi przez nasiona, glebę i resztki pożniwne. Jest to także pierwsza

Terminarz zabiegów EM'ami w sadzie.

Terminarz zabiegów EM w sadzie - obrazek

EM'y są szczególnie przydatne do stosowania w sadach, w których zdewastowana struktura gleby zaburza obieg wody i składników pokarmowych, a to mocno ogranicza potencjalne plony, oraz w tych sadach, w których prowadzona jest intensywna produkcja z użyciem chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Preparaty zawierające EM nie mają okresu karencji oraz doskonale sprawdzają się w każdym systemie prowadzenia

Integrowana Ochrona Roślin.

Integrowana Ochrona Roślin - obrazek

Wprowadzenie do powszechnego użycia chemicznych środków ochrony roślin, stworzyło wrażenie łatwego zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i ochrony plonów. Nadmierne, nie zawsze uzasadnione, stosowanie środków ochrony roślin, niesie za sobą jednak liczne niebezpieczeństwa, takie jak: