Uprawa

Czym jest gleba?

czym jest gleba - obrazek

Gleba to powierzchniowa, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej. Stanowi ona środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin. Może mieć od kilku centymetrów do kilku metrów grubości, ale tylko 10-30-centymetrowa jej górna warstwa, tzw. warstwa próchniczna, jest najcenniejsza, umożliwia bowiem życie roślin na Ziemi. Gleba sama hoduje i żywi mnóstwo istot żywych, od niej uzależniony jest cały ożywiony wszechświat  i ostatecznie nasze własne życie.

Gleba powstała w procesie glebotwórczym, który rozpoczął się miliony lat temu i trwa nadal. Gleba jest siedliskiem ogromnej ilości organizmów żywych. Organizmy glebowe żyją i pracują w różnych warstwach gleby. Ich życie i praca są doskonale zorganizowane. W najwyżej położonej (5 cm) warstwie gleby bakterie i grzyby rozkładają wszystkie "odpady", które leżą na ziemi: liście, okwiat, zawiązki owocowe, opadłe owoce, słomę, skoszoną trawę i inne materiały organiczne. Pomocnikami mikroorganizmów są dżdżownice, wije i wiele innych bezkręgowców.

W początkach swego istnienia człowiek był całkowicie uzależniony od przyrody, korzystał z niej, dostosowując się do rządzących nią praw. Obecnie to odwieczne przymierze zostało zerwane. Wzrost liczby ludności i postęp cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach przyniosły tak gwałtowny rozwój przemysłu, urbanizacji, że ludność stanęła wobec problemu zagrożenia swojego istnienia. Jesteśmy świadkami ogromnych przeobrażeń, jakie dokonują się w środowisku na skutek działalności człowieka. Większość ludzi na świecie zaczyna coraz częściej zdawać sobie sprawę z uzależnienia naszego życia na Ziemi od stanu przyrody. Nieskażone powietrze czysta woda i zdrowa gleba to podstawowe elementy środowiska naturalnego, które przy udziale energii słonecznej pozwalają wyprodukować niezbędny dla człowieka pokarm roślinny i zwierzęcy. Tymczasem międzynarodowe organizacje związane z ochroną środowiska naturalnego podają alarmujące wiadomości o katastrofalnym stanie powietrza, wody i gleby. Otaczająca nas przyroda jest niezmiernie skomplikowana. Każdy istniejący w niej organizm jest potrzebny. W zdrowym środowisku nie istnieje pojęcie szkodnik czy choroba. Wręcz przeciwnie: wszystkie organizmy zwierzęce i roślinne służą określonemu celowi. Osobniki które nazywamy szkodnikami, w środowisku naturalnym eliminują słabsze, a także stanowią pokarm dla innych gatunków. Rośliny zdrowe i silne są rzadziej atakowane niż słabe, które rosną w niesprzyjających warunkach. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie roślinom rozwoju w warunkach  zgodnych z ich wymaganiami.

Należy więc podporządkować się następującej regule:  uprawa i nawożenie powinno być skierowane na maksymalne „ożywienie” gleby.

Na terenie Polski przeważają gleby kwaśne i bardzo kwaśne w ponad 85%. Gleby takie są glebami chorymi, a rosnące na niej rośliny są również chore i wydają niskie plony o słabej wartości biologicznej.
Produkcja rolnicza i ogrodnicza stała się coraz droższa i niebezpieczna dla środowiska. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami opiera się dziś w głównej mierze na metodzie chemicznej. Nadmiernie, a często jednak niepotrzebnie stosowane chemiczne środki ochrony roślin okazały i okazują się szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Dlatego też wraz z ulepszeniem metod chemicznych (aby były one bezpieczniejsze), rośnie zainteresowanie innymi metodami. Szczególnie dużo uwagi poświęca się z metodzie biologicznej i proekologicznej. Bywa ona często wysoce skuteczna, tania i nie powoduje szkodliwych następstw dla środowiska naturalnego, w tym człowieka i zwierząt.

Proces rozkładu przebiega harmonijnie, jeśli gleba jest ciepła, wilgotna i dobrze natleniona. Dobre natlenienie gleby w głębszych warstwach następuje wówczas, gdy zlikwidujemy podczas uprawy podeszwę płużną. Pod poziomem rozkładu znajduje się właściwa warstwa próchniczna gleby. Grubość jej może sięgać 10-30 centymetrów i głębiej w uprawach roślin sadowniczych. Tu i głębiej rozwijają się korzenie roślin i zachodzi proces tworzenia próchnicy. Fauna glebowa oddziałuje zarówno na fizyczne właściwości gleby, szybkość rozkładu substancji organicznej, jak i na cykl krążenia składników odżywczych w glebie. Jej duża aktywność oraz właściwości naruszania cząstek i przenoszenia gleby zwiększają pojemność porów glebowych, przepływ wody w profilu glebowym oraz pojemność wodną.

Kontrola nad procesami regeneracji i degeneracji należy w całości do mikroorganizmów.

Obecnie znaczna część gleb znajduje się w stadium wyczerpania na skutek nadmiernej eksploatacji.

Pomimo tych ekstremalnych warunków panujących w glebie istnieje możliwość ich  zregenerowania za pomocą Efektywnych Mikroorganizmów®. Bakterie fotosyntetyczne, drożdże, bakterie kwasu mlekowego stanowią część szczepów należących do EM®. Jeśli w glebie znajduje się ten zespół drobnoustrojów, jeżeli mają możliwość namnażania się w dostatecznym stopniu to powodują wysoki poziom antyutlenienia. Innymi słowy wzmacniają koncentrację energii. Ich aktywność  stymuluje procesy regeneracji i intensyfikuje wzrost roślin. Wydzieliny mikroorganizmów zawierają duże ilości składników odżywczych (aminokwasów, witamin, kwasów organicznych), które bardzo korzystnie wpływają  na zdrowotność roślin.

Dzięki tym właściwościom Efektywnych Mikroorganizmów Technologia EM® umożliwia nie tylko rezygnację ze stosowania środków chemicznych i ograniczenia nawozów sztucznych w rolnictwie, czy ogrodnictwie, ale też powoduje lepsze wyniki w plonowaniu roślin.

Gleby mogą bardzo różnić się co do stanu i właściwości. Mogą być piaszczyste, gliniaste, bardzo ciężkie lub bardzo lekkie. Jednak niezależnie od tego jakie składniki przeważają w glebie Efektywne Mikroorganizmy mają możliwość skorygowania tych nierówności. Z jego pomocą każdy rodzaj gleby może być przekształcony w dobrą glebę przynoszącą obfite plony. Na przykład Efektywne Mikroorganizmy sprawiają, że ciężka gleba gliniasta staje się lżejsza, a zbyt kwaśna lub zbyt alkaliczna staje się obojętna.  Gleba z tendencją do przesuszania lepiej magazynuje wodę.

Ponieważ Efektywne Mikroorganizmy stymulują procesy tworzenia antyutleniaczy przy korzeniach roślin, wzrasta przez to ich odporność dzięki czemu korzenie nie gniją i nie obumierają tak łatwo. Zdrowy system korzeniowy jest  barierą dla patogenów chorobotwórczych  powodujących odglebowe choroby roślin, gwarantuje również dobre pobieranie wody i soli mineralnych.

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów®prowadzi do daleko idących korzystnych zmian w rolnictwie i ogrodnictwie – jednocześnie w środowisku naturalnym. Dzięki zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów® rolnictwo i ogrodnictwo ma szansę na zdrowe wysokie plony o wysokiej wartości biologicznej i konsumpcyjnej.